menu
Huize Marleen
Vijverhofstraat 179a
3032 SM Rotterdam
010 - 220 10 10

Voorwaarden

Wist u dat bij Huize Marleen...

 • ...de bescherming van uw Privacy hoog in het vaandel staat, evenals het zo goed mogelijk vervullen van uw wensen. Maak uw wensen dan ook vooraf duidelijk kenbaar.
 • ...de dames uitsluitend veilig vrijen, met condoom.
 • ....U uw fantasieën met de dame op de kamer kunt bespreken om deze mogelijk te maken.
 • ...de vaste klanten een dame kunnen reserveren, telefonisch of via E-Mail.
 • ...het ten strengste verboden is om drugs op de kamers of in het pand te gebruiken of te verhandelen.
 • ...de leiding zich het recht voorbehoud om u te weigeren in geval van dronkenschap of als u onder invloed bent van verdovende middelen.
 • ...de leiding geen geweld tolereert tegen ons en of onze dames. In dit geval zullen wij altijd de politie inschakelen.
 • ...het de dames is verboden om uw privacy in gevaar te brengen. Wij verzoeken u dan ook geen persoonsgegevens uit te wisselen. Uw privacy is bij ons zeer belangrijk.
 • ...de leiding van Huize Marleen zowel van haar gasten als van haar dames een goede hygiëne verwacht.
 • ...u minimaal 20 jaar moet zijn om te worden toegelaten.

Disclaimer

 • Huize Marleen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor incorrecte informatie verstrekt door derden of gevonden op internet.
 • De foto’s op deze website zijn en blijven eigendom van Huize Marleen en zijn geplaatst met toestemming van de personen in kwestie. Gebruik van deze foto's door derden voor welke doeleinden ook is NIET TOEGESTAAN. Kopiëren van, en geheel of gedeeltelijk gebruik maken van informatie van deze website voor privé en/of commerciële doeleinden zonder toestemming van de eigenaar cq. auteur is NIET TOEGESTAAN. Linken of Deep-linken, het in frames laden van foto's en/of pagina's op deze website is NIET TOEGESTAAN. Indien wij voorgaande toch constateren zullen wij de nodige juridische stappen ondernemen om dit te verhinderen en in de toekomst te voorkomen. Per overtreding van de Auteurswet of het Reproductierecht zullen wij een vergoeding vragen van ten minste 1000 € (zegge Duizend Euro) vermeerderd met de gemaakte juridische kosten.
 • Voor technische vragen en/of problemen kunt u een e-mail sturen naar: marleen@huizemarleen.nl

© 2013 Huize Marleen